NOVITEC WREITH OVERDOSE

¥37000000

Base: ロールスロイス レイス

■Powertrain: パワー:717ps ■エンジン:NOVITEC N-TRONIC

■Exterior: ■エアロキット:NOVITEC SPOFEC OVERDOSE

■Footwork: ■ホイール:NOVITEC SP1

出展社

SPASHAN

SPASHAN

開催年度

2020

Update : 2020/1/14