Vitz NAVY VELVET

落ち着いたカラーリングの
オシャレなコンパクト

Base:TOYOTA ヴィッツ

出展社

豊田自動織機

豊田自動織機

開催年度

2017

Update : 2017/2/9